OSAKA FRONTIER [ JAPANESE LANGUAGE SCHOOL ]

Chương trình giảng dạy cho đi đến trường đại học và trường dạy nghề

Khóa2năm

Nhập học vào tháng 4, thời gian học 2 năm.
(Sơ cấp – Trung cấp – Trung thượng cấp –
Thượng cấp; mỗi cấp độ kéo dài 6 tháng).
Tập trung luyện thi vào đại học.

 

Khóa1năm6tháng

Nhập học tháng 10, thời gian học 1.5 năm.
(Sơ cấp – Trung cấp –
Trung thượng cấp; mỗi cấp độ kéo dài 6 tháng).
Tập trung luyện thi vào các trường đại học hoặc senmon..


  Tiết1 09:00-09:45
  Tiết2 09:55-10:40
  Tiết3 10:50-11:35
  Tiết4 11:45-12:30
 
  Tiết1 13:00-13:45
  Tiết2 13:55-14:40
  Tiết3 14:50-15:35
  Tiết4 15:45-16:30

Ví dụ về buổi học ngày thứ 4:

LỚP SƠ CẤP

Tiết1 Tiếng Nhật tổng hợp (Minna no nihongo 1).
Tiết2 Tiếng Nhật tổng hợp (Minna no nihongo 1).
Tiết3 Tiếng Nhật tổng hợp (Minna no nihongo 1).
Tiết4 Luyện nghe (Minna no nihongo 1 chōkai task 25).
 

LỚP THƯỢNG CẤP

Tiết1 Tiếng Nhật tổng hợp (Tema betsu jyōkyū de manabu nihongo).
Tiết2 Tiếng Nhật tổng hợp (Tema betsu jyōkyū de manabu nihongo).
Tiết3 Ngữ pháp (Shinkanzen master bunpou nihongo nōryoku shiken N1).
Tiết4 Ngữ pháp (Shinkanzen master bunpou nihongo nōryoku shiken N1).

PAGE TOP